Wykonanie leku recepturowego a refundacja

W praktyce aptecznej jakość sporządzonego leku recepturowego leży w kwestii rzetelności osoby go wykonującej(fot.Shutterstock).

Zastanawiam się nad poprawnością wykonania leku recepturowego z antybiotykiem.
Takowy lek powinien być wykonany w warunkach jałowych, lege artis.
Przykład:
Maść
Chloramfenicoli 1.0
Lanolini
Aq. dest aa ad 100.0

1. Wykorzystujemy opakowanie chloramfenikolu 1 g. Czy można odważyć ewentualnie z większego opakowania już wcześniej
otwartego?

2. Lanolinę wyjaławiamy suchym gorącym powietrzem. Inny przypadek- czy odważając lanolinę niewyjałowioną NFZ może mieć
podstawę do odrzucenia refundacji, jak jest to w praktyce?

3. Ostatnia kwestia woda. Czy do preparatów z antybiotykiem można używać wyłącznie Aqua pro injectione (leku gotowego)? Czy wyjaławiać wodę sączkami? Czy użycie wody
destylowanej (surowca do receptury) niewyjałowionej to podstawa do odrzucenia refundacji?

 

W praktyce aptecznej jakość sporządzonego leku recepturowego leży w kwestii rzetelności osoby go wykonującej.
Kontrolą zgodności leku recepturowego z wymaganiami FP zajmuje się WIF. NFZ podczas kontroli recept widzi jedynie wycenę leku, nie jego wykonanie.
1. Najlepiej byłoby korzystać z nowego opakowania chloramfenikolu, ponieważ wyjałowienie tego antybiotyku jest procesem trudnym do przeprowadzenie w aptece.
2. NFZ nie jest w stanie zweryfikować czy podłoże było wyjaławiane.
3. Surowiec jakim jest aqua purificata w pojemnikach spełnia wymaganie jałowości, lecz nie nadaje się do preparatów pozajelitowych (należy to sprawdzić na opakowaniu). Użycie wody z ampułek, które również są traktowane jako surowiec do receptury, nie powinno być potraktowane jako błąd.

 

[Zespół Rx.edu.pl]