Wokół recepty na leki refundowane – wymiary

Ważniejsza od wczytywania się kodów jest ich obecność, bo wtedy recepta spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (fot. Shutterstock).Niestety, nie ma w tej sprawie żadnego stanowiska, jednakże intencją Ministerstwa Zdrowia było ułatwienie pracy aptekom, tak by recepty o wymiarach mniejszych nie były kwestionowane (z linijką w ręku) podczas kontroli NFZ (fot. Shutterstock).

Czy ktoś jest w posiadaniu jakiegoś pisma, które jasno stwierdza, że recepta na leki refundowane nie musi spełniać wymagań określonych w par. 9. pkt 1 rozporządzenia w sprawie recept(wymiary co najmniej 200 x 90 mm). Wiem, że par. 15 tego rozporządzenia, dopuszcza taką możliwość, ale potrzebuję podparcia mojej tezy w rozmowie z kierownikiem.

Niestety, nie ma w tej sprawie żadnego stanowiska, jednakże intencją Ministerstwa Zdrowia było ułatwienie pracy aptekom, tak by recepty o wymiarach mniejszych nie były kwestionowane (z linijką w ręku) podczas kontroli NFZ.