Witaminy – kwestia zapisu w recepturze

Czy coś się zmieniło w interpretacji zapisu witaminy A i E w recepturze? Czy konieczne nadal jest doprecyzowanie, że chodzi o leki gotowe?

Jakie są aktualne wytyczne w sprawie wyceny leku recepturowego z witaminami? Jeśli mamy zapis vit.A 4,0; vit.E 4,0 to jak mamy wykonać i wycenić taki lek? Musi być zapis liq. przy witaminach? Czy powinniśmy przeliczyć to na czyste witaminy?

Odp.:

Myślę, że za wiele się od tego wpisu nie zmieniło. Można oczywiście przyjąć, że zapis ma być albo w g lub j.m., albo ze wskazaniem konkretnego surowca. Jeżeli recepta nie spełnia tego kryterium, powinna być poprawiona. Z drugiej strony można przyjąć, że osoba wykonująca lek wie, na co dany zapis wskazuje. Oczywiście znajdą się również przypadki, kiedy trzeba będzie nagiąć pierwszą lub drugą wersję, więc najlepiej wybrać to co jest najbezpieczniejsze dla apteki.

mgr farm. Konrad Okurowski