Wątpliwości wokół poprawności recepty

Są to produkty biologiczne, które podlegają bardzo zaostrzonym procedurom produkcyjnym, aby mogły spełnić wymogi rejestracyjne (fot. Shutterstock).Recepta jest do przyjęcia, o ile na rewersie recepty zostanie opisany i opatrzony podpisem oraz pieczątką osoby realizującej prawidłowy numer PWZ lekarza (fot. Shutterstock).

Czy recepta z nadrukowanymi danymi lekarza , PWZ w postaci kodu kreskowego i 10 cyfr pod nim, bez pieczątki z prawidłowym PWZ jest poprawna? Czy wyszła jakaś poprawka do ustawy, bo pierwowzór mówił o tym ze choć jeden kod musi być poprawny.

Recepta jest do przyjęcia, o ile na rewersie recepty zostanie opisany i opatrzony podpisem oraz pieczątką osoby realizującej prawidłowy numer PWZ lekarza.