Wątpliwości dotyczące rozmiaru i kształtu recepty

Są to produkty biologiczne, które podlegają bardzo zaostrzonym procedurom produkcyjnym, aby mogły spełnić wymogi rejestracyjne (fot. Shutterstock).Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich dopuszcza w § 15 pkt 2 realizację recepty, której rozmiar lub kształt nie są zgodne ze wzorem (fot. Shutterstock).

Czy recepta drukowana z systemu przychodni POZ (emedica itp) MUSI mieć wymiary wzoru recept z NFZ? Drukuje recepty na leki bez zniżki – wielkość około 1/2 szerokości A4 i kilkukrotnie pani magister farmacji nachodzi mnie w gabinecie i twierdzi że a) nie szanuje pacjentów b) nie szanuje jej i jej pracowników c) ona takich recept nie powinna realizować. Jak to jest? O co chodzi? wg https://rx.edu.pl/node/694 nie ma znaczenia na jakim formacie drukowana jest recepta na 100%

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich dopuszcza w § 15 pkt 2 realizację recepty, której rozmiar lub kształt nie są zgodne ze wzorem. Dodatkowo recepty pełnopłatne nie muszą odpowiadać wzorowi (§ 11). Zarzut apteki należy zatem uznać za niezasadny.

Czytaj również:

Czy wymiar recepty liczy się po zewnętrznej krawędzi czy nadrukowanej ramce?