Uprawnienia hurtowni farmaceutycznej

Czy hurtownia farmaceutyczna może zaopatrywać sklep medyczny i sklep ogólnodostępny w wyroby medyczne (testy Covid)?

Jak podkreśla NFZ, specustawa ma przyznawać mieszkańcom Ukrainy, przybyłym do Polski z powodu rosyjskiej agresji, prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków, a także zaopatrzenia w wyroby medyczne, na analogicznych zasadach, jak dzieje się to w przypadku osób ubezpieczonych (fot. Shutterstock).Obrót tego rodzaju wyrobami medycznymi nierefundowanymi może prowadzić nawet zwykły sklep, więc ww. podmioty mogą nabyć testy do samokontroli, tym bardziej w hurtowni farmaceutycznej (fot. Shutterstock).

Odp.: Obrót tego rodzaju wyrobami medycznymi nierefundowanymi może prowadzić nawet zwykły sklep, więc ww. podmioty mogą nabyć testy do samokontroli, tym bardziej w hurtowni farmaceutycznej.

Potwierdza to poniższy przepis pochodzący z rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

§ 1.
1. Podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej są:
1) hurtownie farmaceutyczne;
2) przedsiębiorcy, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300 i Nr 152, poz. 1266) – do dnia 31 grudnia 2003 r.;
3) apteki ogólnodostępne;
4) zakłady opieki zdrowotnej;
5) punkty apteczne;
6) sklepy zielarsko-medyczne;
7) sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego;
8) sklepy zielarsko-drogeryjne – do dnia 31 grudnia 2005 r.;
9) sklepy ogólnodostępne

Czytaj również: Jakie podmioty są uprawnione do zakupu leków w hurtowniach farmaceutycznych?