Termin ważności leku recepturowego – wpisywanie danych podczas wyceny

Czy termin przydatności leku recepturowego muszę wpisywać podczas wyceny w programie aptecznym?

Termin przydatności do użycia leku recepturowego to nowa informacja, która od 3 czerwca 2023 r. musi znaleźć się na etykiecie i w ewidencji.Od 3 czerwca farmaceuci i technicy farmacutyczni są zobowiązani do uwzględnienia nowych danych na etykiecie leku recepturowego oraz w ewidencji leków recepturowych (fot. Shuttertstock).

Przy uzupełnianiu godzin przy leku recepturowym w systemie Kamsoft dodana została opcja wpisania terminu ważności leku recepturowego po zrobieniu. Czy wpisanie tej informacji jest obowiązkowe?

 

Odp.: Od 3 czerwca 2023 r. określenie terminu przydatności leku po sporządzeniu jest obowiązkowe. Może nie tyle obowiązkowe jest wpisanie informacji w programie aptecznym, ile w ewidencji leków recepturowych oraz na sygnaturze leku recepturowego. Jeżeli apteka prowadzi ewidencję leków recepturowych w formie papierowej, to nie musi wpisywać tej informacji w programie. Będzie tak, dopóki ta dana nie jest raportowana do NFZ i zamieszczana w DRR. Na razie nie są planowane żadne zmiany w zakresie sprawozdawczości.

Podstawa prawna

§ 7.
1. Opakowanie leku recepturowego, leku aptecznego i produktu leczniczego homeopatycznego jest oznaczone etykietą apteczną przymocowaną w sposób trwały, zawierającą:
1) adres apteki oraz jej nazwę, jeżeli apteka ją ma;
2) skład;
3) sposób użycia, jeżeli dotyczy;
4) datę sporządzenia;
5) sposób przechowywania i termin ważności.

§ 9.
2. Ewidencja leków recepturowych sporządzanych w aptece i produktów leczniczych homeopatycznych sporządzanych na podstawie recepty zawiera:
1) datę i czas przyjęcia recepty do realizacji;
2) datę i czas sporządzenia leku recepturowego lub produktu sporządzanego na podstawie recepty;
3) termin przydatności do użycia leku recepturowego lub produktu sporządzanego na podstawie recepty;
4) numer kontrolny recepty;
5) podpis oraz naniesione w formie nadruku albo pieczątki imię (imiona) i nazwisko osoby sporządzającej lek recepturowy lub produkt sporządzany na podstawie recepty.

mgr farm. Konrad Okurowski