Technik – wniosek o wpis do rejestru zawodów medycznych

Gdzie można pobrać wniosek o wpis do rejestru?

Technicy farmaceutyczni powinno złożyć wniosek o wpis do rejestru zawodów medycznych (RIZM) najpóźniej do 25 września 2024 r.Technicy farmaceutyczni powinno dokonać wpisu do RIZM do 25 września 2024 r. (fot. Shutterstock).

Gdzie można pobrać wniosek do rejestru zawodów medycznych? Jestem technikiem farmaceutycznym.

Odp.: Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego ma formę elektroniczną, więc się nic nie pobiera. Wystarczy wejść na stronę https://rizm.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć „wnioskuj o wpis do rejestru”. Należy posiadać skan dyplomu ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w celu załączenia.

Więcej na ten temat:

mgr farm. Konrad Okurowski