Targin 20+10 – poprawny zapis na recepcie

Zaznaczyć należy lek pierwotnie zaordynowany, czyli Atoris 20 mg po 90 tabl.(fot. Shutterstock).

Targin 20+10, jak poprawnie zapisać na recepcie?

Czy mogliby Państwo wskazać właściwe rozpisanie substancji w wyżej wymienionym przypadku? Czy nalokson powinien również być wypisany sumarycznie? Jeśli nie, a lekarz upiera się przy zapisie to jak powinien to zapisać?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających w § 6 ust. 1 wymaga jedynie, żeby słownie została wyrażona ilość sumaryczna środka odurzającego lub substancji psychotropowej. Nalokson nie jest substancją wymienioną w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i nie należy do żadnej z grup N czy P. Nie jest zatem wymagane by słownie wyrażać jego ilość.

Poprawny zapis sumaryczny będzie wyglądał następująco (biorąc pod uwagę chlorowodorek oksykodonu – podanie nazwy substancji nie jest konieczne, a użycie nazwy oksykodon wymaga skorygowania ilości substancji, co widać niżej w zapisie podwójnym):
– sześćset miligramów (dopuszczalny jest też skrót mg)
– trzydzieści tabletek po dwadzieścia miligramów.

Idąc na rękę lekarzowi należałoby użyć nazwy substancji, co poprawi czytelność zapisu, choć nie jest prawnie wymagane:
– sześćset miligramów chlorowodorku oksykodonu i trzysta miligramów chlorowodorku naloksonu,
– w wersji skróconej: pięćset czterdzieści miligramów oksykodonu i dwieście siedemdziesiąt miligramów naloksonu,
– trzydzieści tabletek po dwadzieścia miligramów chlorowodorku oksykodonu (lub osiemnaście miligramów oksykodonu) i dziesięć miligramów chlorowodorku naloksonu (lub dziewięć miligramów naloksonu).