Taflotan – kwestia wydania leku refundowanego

Czy można wydać lek Taflotan Multi, jeżeli na recepcie widnieje nazwa Taflotan?

Nazwa leku powinna jednoznacznie wskazywać, który lek ma zostać pacjentowi wydany. Przy zapisie Taflotan nie można wydać Taflotan Multi.Nazwa leku powinna jednoznacznie wskazywać lek, o który chodzi lekarzowi.

Na recepcie papierowej widnieje Taflotan 3op./guttae s. 3 x 1 z odpłatnością R. Czy prawidłowe jest wydanie Taflotan Multi, bo tylko pod tą nazwą jest refundowany?

 

Odp.: Zarówno lek Taflotan, jak i Taflotan Multi są lekami z ważną rejestracją, więc lekarz musi określić dokładnie, o który lek chodzi. Nie można przyjąć, że nazwa bez określenia „multi” wskazuje na lek refundowany, pomimo odpłatności ryczałtowej. Pacjent ma prawo otrzymać lek nie w minimsach, a w buteleczce, niemniej tylko pełnopłatnie.

Czytaj również: Jak wykonać korektę refundacji po odrzuceniu przez NFZ? Poradnik