Suliqua – kwestia zapisu dawkowania

Czy podane dawkowanie jest prawidłowe i wystarczające w przypadku leku Suliqua?

Czy dawkowanie 1 x 26 j. można uznać za prawidłowe w przypadku leku Suliqua? Czy można wydać więcej niż 2 op.?W przypadku leków dwuskładnikowych nie jest konieczne rozpisywanie osobno każdego z nich w zapisie dawkowanie (for. Shutterstock).

Czy recepta :
Suliqua 100j + 50mcg /ml
3x3wstrzyk.
Ds. 1x26j
jest prawidłowo wypisana? Czy takie dawkowanie jest wystarczające?

Faktycznie podane dawkowanie uwzględnia jednostki samej insuliny, więc można by stwierdzić, że jest niepełne, ale niesłusznie. Lek Suliqua zawiera dwa składniki, tj. insulinę glargine i liksysenatyd, przy czym nie jest możliwe podanie tylko jednego z nich. Na każde 10 j. insuliny przypada 5 mcg inhibitora SGLT2. Tu będzie to 26 j + 13 mcg. Ponadto sam wstrzykiwacz jest skalowany na jednostki insuliny (a nie mcg). Podsumowując, podane dawkowanie należy przyjąć za wystarczające.

mgr farm. Konrad Okurowski