Sprzedaż jednorazowa

Jak interpretować jednorazową sprzedaż?

Jak powinno się interpretować jednorazową sprzedaż? Jako wydanie jednego paragonu czy też jako wizytę pacjenta w aptece lub w ciągu dnia?Jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania (for. Shutterstock).

Mam pytanie, jak interpretować „sprzedaż jednorazową”? Czy jednorazowo na jeden paragon, czy jednorazowo w ciągu jednego dnia? Bo interpretacje w aptece są podzielone?

 

Odp.: Na początek należy uściślić jedną rzecz. Prawo farmaceutyczne nie mówi o transakcji, czy sprzedaży, a o jednorazowym wydaniu, czy jednorazowym otrzymaniu leku przez pacjenta. Po wprowadzeniu tych przepisów w 2019 r. wiele mówiło się na ten temat. W jednej z odpowiedzi dla naszego serwisu MZ napisało, że intencją ustawodawcy było wykupienie leku przez pacjenta dopiero po zużyciu pierwszej zakupionej porcji. Słownikowa definicja słowa jednorazowy lub jednorazowo brzmi: „raz tylko, za jednym razem; jednokrotnie”. Do tej pory NFZ podczas kontroli recept nie poruszył tej kwestii, więc od strony prawnej prawdopodobnie nie ma się jak przyczepić wydawania leków na kolejne paragony. Wracając do meritum, jednorazowość można różnie interpretować, zarówno jako jednorazową wizytę pacjenta w aptece, jak i jednorazową transakcję zakończoną wydrukiem paragonu. Musicie Państwo przyjąć jedną wersję i jej się trzymać. Najbezpieczniej byłoby realizować kolejne 180-dniowe ilości np. następnego dnia lub na innym stanowisku.

mgr farm. Konrad Okurowski