Rozmowa telefoniczna – co jest a co nie jest reklamą?

Czy informacje udzielane przez telefon są jakoś ograniczone prawnie?

Nie każda rozmowa telefoniczna przeprowadzona przez aptekę jest uznawana za taką, która może mieć cechy niedozwolonej reklamy.Reklamy nie stanowią informacje dopuszczone przez art. 94a ustawy prawo farmaceutyczne (fot Shutterstock).

Czy poinformowanie pacjenta o cenie leku podczas rozmowy telefonicznej jest uznawane za reklamę aptek? Jakich informacji można udzielać telefonicznie? Czy można odpowiadać na pytania dotyczące dostępności leku, możliwości zaszczepienia się czy tego, w jaki sposób stosować lek? Czy informacje udzielane przez telefon są jakoś ograniczone prawnie?

 

Odp.: Przepisy nie regulują poruszonej materii. W kwestii reklamy należałoby być bardzo ostrożnym, niemniej należy odróżnić celowe działanie z inicjatywą po stronie podmiotu prowadzącego aptekę (telemarketing, mający znamiona reklamy) od udzielania informacji pacjentowi na żądanie. W tym ostatnim przypadku to pojedynczy pacjent uzyskuje informacje od apteki i raczej nie można mówić tu o reklamie. Apteka może udzielić tych wszystkich informacji, które wyżej zostały wymienione (cena i dostępność leku, dostępne usługi). Co do ceny to nie ma obowiązku tego robić. Będzie to włącznie dobra wola ze strony pracownika, który działa według wytycznych właściciela.

mgr farm. Konrad Okurowski