Relsed – recepta weterynaryjna bez dawkowania

Czy można zrealizować receptę weterynaryjną na Relsed, jeżeli nie zawiera wszystkich informacji?

Mam receptę na Relsed wlewki, która zawiera wszystkie wymagane dane, ale z wyłączeniem dawkowania. Czy można ją zrealizować tak jak ludzką?Zasady wystawiania i realizacji recept weterynaryjnych różnią się w niektórych aspektach od recept dla ludzi.

Mam receptę weterynaryjną na Relsed wlewki. Podana jest dawka, ilość substancji, ale brak dawkowania. Czy można zrealizować taką receptę? Czy możliwe jest wydanie max. 2 op. wg zasad obowiązujących dla recept ludzkich?

 

Odp.: Zapisy w rozporządzeniu w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt, są w tej kwestii nieco mylące. Dlaczego? Po pierwsze § 4 ust. 1 pkt 6 stwierdza, że:
§ 4.
1. Dane umieszczane na wystawianej recepcie, o których mowa w § 3 ust. 1, obejmują:
6) sposób użycia albo adnotację „wiadomo”, jeżeli przepisany w recepcie produkt lub lek nie zawiera w swym składzie środków bardzo silnie działających, silnie działających, odurzających lub psychotropowych;
czyli w zasadzie w większości przypadków dawkowanie powinno być obecne.
Z drugiej strony § 7 ust. 1 odwołuje się do ludzkiego rozporządzenia, co teoretycznie pozwoliłoby sądzić, że działają w tym miejscu zasady ogólne:
§ 7.
1. Szczegółowe warunki wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz wydawania tych preparatów z aptek określają przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ale ww. rozporządzenie w § 5 ust. 1a odwołuje się do rozporządzenia weterynaryjnego:
Recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, które będą stosowane u zwierząt, wystawiane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140).
Nie ma podstaw, by sądzić, że analogicznie jak dla recept ludzkich możliwe jest wydanie do 2 op. bez dawkowania. Jednocześnie nie działa również definicja dawkowania, zatem jakiekolwiek dawkowanie, nawet niepełne, powinno być wystarczające. Reasumując, nawet jednego opakowanie leku Relsed nie można wydać bez dawkowania na podstawie recepty weterynaryjnej.

 

Czytaj także: Zamienne stosowanie leków biopodobnych – decyzja EMA