Receptura – fenobarbital zapis ilości sumarycznej

Czy można wykonać i policzyć na zniżkę receptę na lek robiony z fenobarbitalem sodowym o poniższym zapisie?

Fenobarbital lub fenobarbital sodowy to surowiec będący substancją psychotropową, która wymaga prawidłowego zapisu ilości sumarycznej.Recepta na każdy lek zawierający substancję psychotropową lub środek odurzający musi dodatkowo zawierać zapis ilości sumarycznej tej substancji.

Proszę o informację, czy można wykonać i policzyć na zniżkę receptę na lek robiony? Jak podejść do kwestii dawkowania?

Składniki leku
Wykonaj w liczbie: 2 op.
Phenobarbitali natrici 1,0 (jeden gram phenobarbitalu)
Adonis vern. tinct. 15,0
Crataegi tinc. 15,0
Valerianae tinc. 15,0
Convallariae tinc. 15,0
Neospasmini 80,0
Aquae purificatae 55,0
M.f. sol.
Da ad
DS. 1×1 3×5 ml Doustnie
Odpłatność R

Odp.: O ile apteka dysponuje wszystkimi niezbędnymi składnikami powyższej mikstury, to recepta może być wykonana na zniżkę. Jedynym ograniczeniem formalnym, które blokuje realizację recepty jako takiej, jest zapis ilości sumarycznej fenobarbitalu sodowego. Faktycznie czystego fenobarbitalu jest mniej tj. 0,915, czyli zapis jest do poprawy. Osobną kwestią będzie brak możliwości wykonania zapisanej podwójnej ilości. Tutaj powodem również będzie podana ilość sumaryczna, która jest zbyt mała nawet dla pojedynczego składu. Zapis powinien uwzględniać po pierwsze postać, a po drugie podwojenie ilości leku. Z kolei dawkowanie, choć niezbędne do sprawdzenia dawki nie jest prawnie wymagane nawet dla substancji psychotropowych, jeśli ilość leku nie przekracza dwóch ryczałtów (przy postaciach doustnych i tak nie mogłaby być większa). Reasumując, po wyeliminowaniu błędu z ilością sumaryczną, podany skład będzie można wykonać i wycenić ze zniżką.

Czytaj również: Receptura – wymóg dawkowania przy postaciach zewnętrznych