Recepta weterynaryjna na Luminal dla psa

Są to produkty biologiczne, które podlegają bardzo zaostrzonym procedurom produkcyjnym, aby mogły spełnić wymogi rejestracyjne (fot. Shutterstock).

Jak ma wyglądać recepta na luminal dla psa? Powinien być pesel? Czyj? Czy weterynarz ma obowiązek i prawo legitymować właściciela? W jakiej ilości można zapisać na jednym blankiecie? (przy zaleconym użyciu 100mg 2*dziennie)? Czy można zapisać kilka recept? z opóźnionym terminem realizacji? Czy właściciel chorego psa ma odwiedzać lekarza co 2,5 dnia, bo na tyle wystarczy mu jedno opakowanie? Automatycznie nie będzie też kodów kreskowych.

Rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt, w aspekcie leków psychotropowych (Dz.U. 2003 nr 97 poz. 891 ze zmianami) w § 7 odwołuje się do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i finalnie do rozporządzenia w sprawie leków odurzających i środków psychotropowych (Dz.U. 2015 poz. 1889). Te ostatnie nie wymaga, żeby na recepcie weterynaryjnej był obecny pesel właściciela zwierzęcia. Zaś ograniczenie ilości leku do 5-krotnej jednorazowej dawki dotyczy tylko leków zawierających substancje z grup I-N oraz II-P. Luminalu, który należy do IV-P w/w ograniczenie nie dotyczy.
Podsumowując:
– lekarz może wystawić kilka recept,
– recept wet. nie dotyczy data realizacji „od dnia”,
– recepty wet. nie mają terminu ważności poza receptami Rpw, które są ważne 30 dni,
– recepta wet. na substancję psychotropową lub odurzającą musi zawierać słownie wyrażoną ilość sumaryczną środka leczniczego oraz sposób dawkowania.