Recepta weterynaryjna na lek psychotropowy

Zasadniczym przedmiotem projektu ustawy jest potrzeba zwiększenia efektywności działań PIF.

Czy na recepcie weterynaryjnej na lek psychotropowy wymagany jest pesel właściciela zwierzęcia?

W przepisach nie ma takiego wymogu, ponieważ zwierzę nie ma nadanego PESELu, a właściciela nie można uznać za opiekuna ustawowego, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich.