Recepta weterynaryjna na lek psychotropowy a PESEL właściciela

Na każdej recepcie w danych osoby uprawnionej powinien znaleźć się tytuł zawodowy oraz kwalifikacje zawodowe (fot. Shutterstock).

Czy na recepcie weterynaryjnej, na której przepisany jest lek psychotropowy, wymagany jest PESEL właściciela zwierzęcia?

Ponieważ rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez lekarzy weterynarii w § 7 stwierdza, że recepty na środki odurzające i substancje psychotropowe są wystawiane i realizowane zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to właściwym rozporządzeniem regulującym niezbędne dane na takiej recepcie będzie rozporządzenie w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych. Zgodnie z § 6 oraz § 7 w/w wymagane dane, to słownie wyrażona ilość sumaryczna substancji leczniczej oraz sposób dawkowania. Numer PESEL nie jest informacją konieczną.