Recepta różowa weterynaryjna na Relanium

Niemniej najprawdopodobniej osoba o podobnym nazwisku miała otrzymać te leki, ale źle został wybrany pacjent (fot. Shutterstock).

Chciałam spytać czy na receptach różowych weterynaryjnych mogą być przepisywane tylko leki z kategorii Rpw, a na białych weterynaryjnych leki z kategorii Rp w tym psychotropy?
Co zrobić z receptą różową weterynaryjna, na której wypisane jest Relanium?

Jest tak jak Pani napisała. Różowe służą do przepisywania leków o kategorii dostępności Rpw, a białe do pozostałych leków. Ponieważ weterynarze są często wprowadzani w błąd przez inspekcję farmaceutyczną, to wyjątkowo można zrealizować Relanium na niewłaściwym druku.