Recepta papierowa z dopisanym numerem telefonu

Czy lekarz na recepcie pro auctore może ręcznie dopisać swój numer telefonu? Lekarz dysponuje jedynie pieczątką lekarską, na której również nie ma numeru telefonu.

Czy lekarz na recepcie pro auctore może ręcznie dopisać swój numer telefonu? Lekarz dysponuje jedynie pieczątką lekarską, na której również nie ma numeru telefonu.

Odp.:

O ile dopisana informacja o numerze telefonu została autoryzowana dodatkową pieczątką, można ją uznać. Alternatywnie zawsze można brakujące dane osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy (m.in numer telefonu, adres czy nazwę) uzupełnić na podstawie posiadanych danych w DRR lub na rewersie. Po takim uzupełnieniu można zrealizować receptę ze zniżką.

Podstawa na uzupełnienie danych znajduje się w § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept, który brzmi następująco.

2. Recepta, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania następujących czynności:

2) dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]