Recepta na maść – brakujące „ad”

Za każde podanie szczepionki przeciw grypie NFZ zapłaci 21,83 zł (fot. Shutterstock).

Mam taką receptę:
Detreomycyni 5,0
Vaselini 100,0
M.f. unq
D.S. 2xdziennie zewnętrznie

Jest to recepta stałego pacjenta, który zawsze ma zapisane łączne 100 gram maści (tutaj wychodzi 105g), w której podłożem jest euceryna. Najprawdopodobniej jest to wynik niedopatrzenia lekarza.
1.Czy mogę zmniejszyć ilość wazeliny do 95g, traktując to jako 1 ryczałt, czy powinnam jednak policzyć podwójną opłatę?
2.Czy można zmienić podłoże z wazeliny na eucerynę?

Przy takim zapisie, jeżeli nie zakłada się wizyty u lekarza celem poprawy recepty, to są dwie możliwości, czyli:
– policzenie dwóch ryczałtów,
– proporcjonalne zmniejszenie składników tak, żeby łącznie nie przekraczały 100,0 (niezalecane).

Zmniejszenie ilości tylko jednego składnika jest błędem, gdyż zmienia stężenie substancji czynnej w leku. Dodatkowo wykracza to poza katalog dopuszczalnych czynności związanych z wykonywaniem leku recepturowego określony w § 3 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych.

Co do zamiany podłoża, to dopuszczalna jest jedynie korekta pozwalająca uniknąć ewentualnej niezgodności. Bez merytorycznego uzasadnienia nie należy ingerować w treść recepty.