Recepta na lek robiony (np. w postaci maści), w składzie tabletki doustne, a jej realizacja na zniżkę

Można wydać 6 op. mleka Neocate LCP, choć dawkowanie jest częściowo sprzeczne (fot. Shutterstock).

” § 4. Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje:
1) wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:

b) innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod warunkiem że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w postaci stałej stosowanej doustnie; „
Czy, gdy lekarz wystawi receptę na lek robiony, np. w postaci maści ,i w składzie poda jako jeden ze składników tabletki doustne, to czy można taką receptę wycenić i zrealizować na zniżkę?

 

Tak, można taką receptę wycenić na zniżkę. Fakt ten potwierdza również Art. 6 ust.5 ustawy refundacyjnej, przy czym postać leku recepturowego nie ma znaczenia o ile spełniony jest warunek dawki:

„Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, są wydawane świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.”

Aktualizacja:

Najbezpieczniej jest stosować powyższy przepis do postaci stałych leku recepturowego takich jak: proszki, czopki czy globulki. W pozostałych przypadkach, gdzie nie sposób wskazać wprost, że dawka leku jest mniejsza lub użyty refundowany lek nie ma postaci doustnej należy zachować ostrożność i najlepiej wycenić taką recepturę pełnopłatnie.

[Zespół Rx.edu.pl]

Czytaj także: