Recepta na Instanyl z fentanylem

Za każde podanie szczepionki przeciw grypie NFZ zapłaci 21,83 zł (fot. Shutterstock).

Czy zapis:
INSTANYL aerozol 0,1mg/dawkę (2,90mg) 2,9ml
2(dwa)mg FENTANYLUM
S. 1 aplikacja 2x dziennie
jest poprawny?

Nie, ponieważ w każdym ml preparatu znajduje się 1000 mcg fentanylu, więc prawidłowy zapis sumarycznej (całkowitej w opakowaniu, a nie tylko takiej, którą może pacjent przyjąć) ilości substancji to „dwa i dziewięć dziesiątych miligrama”.