Recepta na Duomox i źle zapisana odpłatność, recepta na Doreta i brak odpłatności

Można zrealizować taką receptę ze zniżką poza pozycją, przy która naniesiono jakieś zmiany bez autoryzacji (fot. Shutterstock).

Rp. Duomox 1 g a 20 tbl. zaznaczona odpłatność 50%, Doreta 75 mg + 650 mg lekarz nie napisał odpłatności. Jak wydajemy, jeżeli przy Duomoxie lekarz napisał złą odpłatność? Doreta – wydajemy najmniejsze opakowanie 10 tabl., czy najmniejsze refundowane 60 tabl., jeżeli nie zaznaczono odpłatności?

Kwestię postępowania z błędnie wpisaną odpłatnością leku reguluje § 16 ust. 1 pkt 1h) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich:

„1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach:
1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:
h) odpłatność:
– w przypadku gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w jednej odpłatności w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością dla tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określoną w tym wykazie,”

Ponieważ Duomox w wykazie leków refundowanych występuje tylko w odpłatności ryczałtowej, to tak powinien zostać policzony.

W kwestii Dorety jest podobnie. Oczywiście zakładamy, że lekarz zapisał 1 opakowanie bez podania wielkości. Doreta jest lekiem wymienionym w obwieszczeniu refundacyjnym, stąd zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3):

„4) jeżeli na recepcie nie wpisano ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego – osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych niepodlegających refundacji jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; określając sposób dawkowania i okres stosowania, osoba wydająca przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę.”

Najmniejszym refundowanym opakowaniem leku Doreta jest 60 tabl. i takie powinien otrzymać pacjent. Oczywiście jeżeli nie potrzebuje on aż tylu tabletek, to może otrzymać dowolne mniejsze opakowanie – niestety będzie ono nierefundowane.