Realizacja recepty weterynaryjnej na lek psychotropowy

Zapewnienie możliwości leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną jest jednym z obowiązków władzy publicznej.

Czy, w przypadku przepisywania leków psychotropowych dla zwierzęcia, blankiet musi być różowy?

Blankiet różowy recepty weterynaryjnej służy jedynie do wypisania leków o kategorii dostępności Rpw czyli z grup I-N i II-P. Psychotropy z grupy IV-P mogą być przepisywane na zwykłej recepcie weterynaryjnej.