Realizacja recepty na Flukonazol tabletki, brak numeru PESEL

Wykaz ten liczy 41 pozycji (fot. Shutterstock).

W przypadku, gdy lekarz pisze Flukonazol tabletki, co wtedy wydać? Flukonazol Actavis kapsułki, bo pisane przez K, czy Fluconazole Polfarmex tabletki, bo lekarz podał tabletki?

Jak nie ma nr PESEL, to my nie możemy z tyłu rp. uzupełnić i opisać tego numeru?

 

W sytuacji z Flukonazolem/Fluconazolem warto odświeżyć odpowiedni zapis rozporządzenia w sprawie recept:

§ 6.

1. Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują:

1) nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny;

2) postać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;

 

oraz:

 

§ 16.

1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach:

1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:

b) postać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego – osoba wydająca określa ją na podstawie posiadanej wiedzy,

 

 

Na podstawie powyższych można wysunąć następujące wnioski:

1) nazwa jest tą informacją, która powinna identyfikować konkretny lek,

2) postać leku musi być podana, kiedy lek jest zarejestrowany w więcej niż jednej postaci,

3) kiedy lek nie występuje (w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych) w przepisanej postaci, to zgodnie z §16 ust. 1 pkt 1b) uznaje się ją za błędnie określoną i ustala według własnej wiedzy właściwą.

 

Warto zauważyć, że w pkt 1. ustawodawca pozostawił osobie realizującej decyzję, który preparat jest jednoznacznie identyfikowany zapisaną nazwą. Dla jednej osoby flukonazol, będzie identyfikował preparat firmy Actavis, dla drugiej z kolei będzie to nazwa międzynarodowa pozwalająca wydać dowolny lek, a postać może, choć nie musi dodatkowo potwierdzić wybór.

 

W przypadku braku nr PESEL na recepcie, osoba realizująca nie może go opisać. Uzupełnić czy poprawić można PESEL jedynie, kiedy jest nieczytelny lub błędny.

 

[Zespół Rx.edu.pl]