Realizacja recepty na Biatain Ag 15x15cm

W przypadku opatrunków, warto spojrzeć do obwieszczenia refundacyjnego, żeby zobaczyć, w jakich opakowaniach są refundowane(fot. Shutterstock).

Czy mogę wydać 5 sztuk z odpłatnością 30% ?

Rp.
Biatain Ag 15 x 15 cm      30%
5 sztuk
D.S. zewnętrznie

 

W przypadku opatrunków, warto spojrzeć do obwieszczenia refundacyjnego, żeby zobaczyć, w jakich opakowaniach są refundowane.
Opatrunek Biatain Ag 15x15cm jest refundowany jako pojedyncza sztuka (poz. 71 w tabeli A3 obwieszczenia), stąd w każdym przypadku kiedy lekarz wypisuje więcej niż 2szt. w/w powinien zapisać dawkowanie. Ponieważ DS. zewnętrznie traktuje się jako brak dawkowania, to pacjentowi na taką receptę można wydać jedynie 2szt.

[Zespół Rx.edu.pl]