Psychotrop – podstawa do wydania 2 opakowań bez dawkowania

Jaka jest podstawa pozwalająca wydać 2 op. leku psychotropowego, gdy na recepcie nie ma dawkowania?

Utylizacja leków przeterminowanych to obowiązek podmiotu prowadzącego aptekęTylko leki z grup I-N oraz II-P nie mogą być wydane, gdy na recepcie brakuje dawkowania (fot. Shutterstock).

Na podstawie którego rozporządzenia można wydać 2 op. leku psychotropowego bez podanego dawkowania?

 

Odp.: Chodzi o par. 8 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia w sprawie recept:
§ 8.
1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:
4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:
b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosujemy też przepis realizując receptę na zasadach ogólnych, ponieważ rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje w par. 7 odnosi się tylko do recept na leki z grup I-N oraz II-P. Tym samym psychotropy z grup III-P i IV-P można realizować na zasadach ogólnych.

§ 7.
1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.
2. Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.
3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Odniesienia do innych grup leków psychotropowych i odurzających nie ma.

 

mgr farm. Konrad Okurowski