Przepis dot. wymiarów recept na leki refundowane

Recepta farmaceutyczna jest narzędziem dokumentującym wydanie jednego leku (fot. Shutterstock).Tak, dalej obowiązuje § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi, że wymiary recepty refundowanej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości, ale jednocześnie § 15 dopuszcza w pkt. 2 realizację recepty, która zawiera wszystkie wymagane dane, ale pod względem graficznym, jej kształt lub rozmiar nie odpowiadają wzorowi (fot. Shutterstock).

Czy można ze zniżką zrealizować receptę, która na szerokość ma odrobinę mniej niż deklarowane w ustawie 90mm? Zmiana rozmiaru/kształtu recepty nie wpłynęła na zawarte w niej dane. Recepta wypisana prawidłowo.

Tak, dalej obowiązuje § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi, że wymiary recepty refundowanej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości, ale jednocześnie § 15 dopuszcza w pkt. 2 realizację recepty, która zawiera wszystkie wymagane dane, ale pod względem graficznym, jej kształt lub rozmiar nie odpowiadają wzorowi.