Proszki niedzielone – kwestia wyceny torebki papierowej

Czy do proszków niedzielonych mogę wycenić torebkę papierową?

Czy wyceniając proszki niedzielone, należy uwzględnić w wycenie torebkę papierową? Czy powinny one być wprowadzane na stan?Zazwyczaj torebek nie wycenia się, ponieważ apteki wprowadzają fakturę zakupu jako kosztową (for. Shutterstock)

Czy w proszkach niedzielonych do wyceny leku należy uwzględnić torebkę pomarańczową?

Odp.: Oczywiście, że można. Jeżeli proszki będą stosowane zewnętrznie, będzie to torebka pomarańczowa. Z kolei do wewnętrznych wybrać należy białą. Opakowanie leku trzeba doliczyć. Może być to zarówno torebka, jak i pojemnik specjalny do proszków lub zwykły. Najczęściej jednak torebek nie wprowadza się na stan apteki, tylko przyjmuje jako fakturę kosztową. Niemniej wycena w tym przypadku będzie prawidłowa. Natomiast w wycenie proszków dzielonych nie uwzględnia się torebki papierowej, ponieważ opakowaniem jest opłatek skrobiowy lub kapsułka.

Aspekt wyceny leku recepturowego obok art. 6 ust. 5 ustawy refundacyjnej reguluje rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. W § 4 reguluje ono koszt leku robionego.

§ 4.
Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje:
1) wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:
a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
b) innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod warunkiem że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w postaci stałej stosowanej doustnie;
2) wartość opakowań;
3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).

Czytaj także:

mgr farm. Konrad Okurowski