Poświadczenie i identyfikator NFZ na e-recepcie

Jak zrealizować e-receptę, gdzie lekarz wpisał identyfikator oddziału NFZ, ale wpisał też numer poświadczenia?

Ponieważ pacjent twierdzi, że nie ma poświadczenia i tak nie jesteśmy w stanie zmienić oddziału NFZ na kod kraju.Realizując receptę dla pacjenta z poświadczeniem lub kartą EKUZ można uzupełnić symbol kraju (fot. Shutterstock).

Jak zrealizować e-receptę, na której lekarz wyraźnie zaznaczył oddział NFZ 12 (zarówno w części technicznej jak i wizualnej)? Jednak w części wizualnej pod tym oddziałem umieścił informację „numer dokumentu ubezpieczenia: numer poświadczenia xx/xxx/xx/xxxxx”? Pacjent nie przedstawił poświadczenia ani żadnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie za granicą. Czy zrealizować na 12 i uznać numer poświadczenia jako informację nieistotną? Ponieważ pacjent twierdzi, że nie ma poświadczenia i tak nie jesteśmy w stanie zmienić oddziału NFZ na kod kraju (bo nie wiemy, o jaki kraj chodzi) oraz nie wiemy, czy poświadczenie w ogóle jest ważne.

 

Odp.: Jeżeli pacjent nie dysponuje dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, poświadczenie), a ponadto lekarz umieścił identyfikator NFZ, taką receptę należy zrealizować z pominięciem informacji o poświadczeniu. Trzeba sprawdzić w kodach z recepty, czy ta informacja została skutecznie wyłączona, a recepta będzie potraktowana jak zwykła krajowa. To odwrotna sytuacja do tej opisanej we wpisie: E-recepta Tips&Tricks – Polak z kartą EKUZ. Z tą różnicą, że w aktualizacji trzeba ustawić identyfikator NFZ.

mgr farm. Konrad Okurowski