Poltram z odpłatnością R

Jak podkreśla NFZ, specustawa ma przyznawać mieszkańcom Ukrainy, przybyłym do Polski z powodu rosyjskiej agresji, prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków, a także zaopatrzenia w wyroby medyczne, na analogicznych zasadach, jak dzieje się to w przypadku osób ubezpieczonych (fot. Shutterstock).

Mam pytanie odnośnie Rp. na której jest zapisany Poltram 50mg kaps. 1op. odpł. R. W bazie występuje on z odpłatnością B,30% i 100%. Z którą odpłatnością wydajemy?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h tiret drugie, kiedy wpisano błędnie odpłatność leku, który występuje w wykazie leków refundowanych w więcej niż jednej odpłatności, a lekarz nie zaznaczył X lub 100%, dany produkt leczniczy należy wydać z najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu.