Poltram Combo – wątpliwości wokół odpłatności

Wykaz ten liczy 83 pozycje (fot. Shutterstock).

Lekarz zapisał Poltram Combo x 90 tabl., w polu odpłatności wpisując 30%|R. Z jaką odpłatnością należy wydać lek?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h tiret drugie, kiedy wpisano błędnie odpłatność leku, który występuje w wykazie leków refundowanych w więcej niż jednej odpłatności, a lekarz nie zaznaczył X lub 100%, dany produkt leczniczy należy wydać za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu. W tym przypadku będzie to 30%.