Paski do glukometru – wątpliwości wokół zapisu dawkowania

Dlaczego nie można zrealizować recepty na paski po 30 dniach, jeżeli dawkowanie zawiera tylko częstotliwość stosowania?

Jaka jest podstawa prawna, żeby nie móc wydać pasków do glukometru po 30 dniach od wysatwienia, jeżeli w dawkowaniu jest tylko częstotliwość?Realizując e-recepte po upływie 30 dni od daty wystawienia należy odliczyć dawki, które do momentu pierwszej realizacji przepadły (fot. Shutterstock).

Jaka jest podstawa prawna wskazująca na brak możliwości realizacji recepty na paski testowe po 30 dniach od wystawienia recepty? Chodzi o przypadek wpisania dawkowania jako samej częstotliwości? Czy w przypadku dawkowania „6x pomiar” można przyjąć, że przy jednym pomiarze zużywany jest 1 pasek?

 

Odp.: Podstawą prawną do braku możliwości realizacji e-recepty po upływie 30 dni, gdy w dawkowaniu podano tylko częstotliwość stosowania, jest niemożliwość wyliczenia, ile faktycznie pasków przepadło pomiędzy datą wystawienia i pierwszej realizacji.

Art. 96a ust. 7a ustawy prawo farmaceutyczne mówi, że:

W przypadku realizacji recepty elektronicznej:
1) po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”,
2) jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania
– przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.

Zatem jeżeli nie można spełnić obowiązku z punktu 1, bo nie wiadomo ile faktycznie wydać, to takiej recepty się nie realizuje. Zapisanego zakazu wprost w przepisach nie ma, jest to działanie dorozumiane. Jeżeli pacjentowi zależy na paskach, powinien wykupić przynajmniej 1 op. i mieć spokój do końca ważności recepty.

Jeżeli chodzi o słowo pomiar, to osoba realizująca może przyjąć, że do wykonania jednego pomiaru wykorzystuje się zwykle 1 pasek. Oznacza to, że pomiar będzie równoważny użyciu 1 paska. Oczywiście można fantazjować o wykorzystaniu dwóch pasków etc., ale po co? Tym samym zapis „6x pomiar” będzie zapisem, który spełnia wymogi definicji dawkowania.

mgr farm. Konrad Okurowski

Czytaj także: Paski Diagnostic Gold Strip- realizacja po 30 dniach