Paski do glukometru – dawkowanie a ilość do wydania

Czy z recepty na paski ważnej 30 dni można wydać np. 5 op. na raz?

Czy przy recepcie ważnej 30 dni na paski do glukometru w ilości np. 5 op. a 50 sztuk i dawkowaniu 2 x dziennie możemy wydać całość?Wyroby do dagnostyki in vitro mogą mieć dawkowanie uwzględniające dwie zmienne lub tylk oczęstotliwość stosowania (fot. Shutterstock).

Dawkowanie pasków można zapisać jedynie jako częstotliwość. Czy przy recepcie ważnej 30 dni na paski do glukometru w ilości np. 5 op. a 50 sztuk i dawkowaniu 2 x dziennie możemy wydać całość? Dla mnie zawsze w domyśle było tam 1 pasek, ale ostatnio byłam na dyżurze w innej aptece i tam realizują całość recepty przy takim dawkowaniu.

Odp. Wkrótce miną już 3 lata, od kiedy wprowadzono zapis, że dawkowanie musi spełniać wymogi określone w definicji zawartej w rozporządzeniu w sprawie recept, a tym samym nie zakładamy i nie domyślamy się informacji, która nie jest obecna w zapisie na recepcie. Oczywiście dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, tj. m.in. pasków do oznaczania poziomu glukozy wymagane jest przynajmniej podanie częstotliwości stosowania. Zatem, jeżeli na recepcie lekarz zalecił stosowanie pasków 2x dziennie, pacjent ma prawo otrzymać całą wypisaną ilość (tu 5 op. pasków) nawet w jednej transakcji. Nie interpretujemy takiego zapisu jako 2 × 1 i nie przeliczamy.
Przy założeniu, że taka e-recepta byłaby ważna 365 dni, minusem takiego zapisu będzie brak możliwości wykupienia e-recepty po raz pierwszy, jeśli nie będzie ona zaczęta w pierwszych 30 dniach od daty wystawienia.
Z kolei w sytuacji, kiedy osoba uprawniona poda konkretny sposób dawkowania (np. 2 × 1), należy wydać ilość, która w ramach pojedynczej realizacji nie przekroczy 120 dni stosowania.

mgr farm. Konrad Okurowski