Oznaczenie IN na recepcie papierowej

Z jaką odpłatnością należy zrealizować receptę z oznaczeniem IN?

Oznaczenie IN stanowi identyfikator osoby nieubezpieczonej z prawem do refundowanych świadczeń i pozwala na wydanie leków ze zniżką.Identyfikator IN obecnie nie jest traktowany jak uprawnienie dodatkowe.

Mam receptę papierową z oznaczeniem IN. Z jaką odpłatnością powinna nastąpić realizacja i jaki dokument należy oznaczyć na recepcie?

 

Odp.: Identyfikator IN to parametr tylko techniczny, świadczący o tym, że recepta została wystawiona dla pacjenta, który jest nieubezpieczony, ale ma prawo do refundowanych świadczeń opieki zdrowotnej (art. 96a ust. 8 pkt 4 ustawy prawo farmaceutyczne). Od kwietnia 2018 r. nie jest to już uprawnienie dodatkowe. Receptę z takim oznaczeniem realizuje się według podanej przez lekarza odpłatności, oczywiście o ile wypisano lek refundowany w refundowanym opakowaniu. W przypadku pacjenta z identyfikatorem IN osoba realizująca nie musi nic weryfikować żadnych dokumentów. Wystarczy, że przekaże symbol IN.

mgr farm. Konrad Okurowski