Opatrunki Granuflex i dawkowanie „zmiana co 3 dni” a refundacja

Jak podkreśla NFZ, specustawa ma przyznawać mieszkańcom Ukrainy, przybyłym do Polski z powodu rosyjskiej agresji, prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków, a także zaopatrzenia w wyroby medyczne, na analogicznych zasadach, jak dzieje się to w przypadku osób ubezpieczonych (fot. Shutterstock).

Czy do wydania z refundacją 10 opatrunków Granuflex wystarczy dawkowanie „zmiana co 3 dni”? Jest to bardzo częsty zapis używany przez lekarzy. Moim zdaniem, jest to tylko częstotliwość, a brakuje jednostek dawkowania (choć wiadomo że chodzi o 1 plaster).

Takie nieprecyzyjne dawkowania należy potraktować jako błędne, co bez poprawy recepty skutkuje koniecznością wydania dwóch najmniejszych opakowań refundowanych, tu 2 plastrów.