Odblokowanie e-recepty – zmiana bez korekty zestawienia refundacyjnego

Czy mogę zmienić status e-recepty bez korekty zestawienia?

Czy możliwe jest odblokowanie e-recepty z poprzedniego miesiąca do realizacji, ale bez konieczności wykonania korekty refundacji?Zbyt szybkie zamknięcie e-recepty lub pozostawienie statusu częściowej realizacji po wydaniu całej ilości leku to błędy, które wymagają korekty.

Czy istnieje możliwość odblokowania recepty elektronicznej z poprzedniego miesiąca bez konieczności wykonania korekty zestawienia refundacyjnego?

 

Odp.: Sama zmiana statusu (odblokowanie lub zamknięcie recepty) odbywa się w programie aptecznym i można ją wykonać bez wcześniejszej korekty zestawienia. Niemniej po dokonaniu takiej zmiany konieczne jest wystąpienie do NFZ z wnioskiem o odblokowanie okresu refundacyjnego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że taki wniosek można przesłać tylko do 3 miesięcy wstecz, licząc od momentu zamknięcia danego okresu. Po przekazaniu i zaimportowaniu wygenerowanej korekty zestawienia należy dokonać standardowego rozliczenia okresu refundacyjnego. Jeżeli personel apteki dokonuje samodzielnie odblokowania e-recept z poprzednich okresów refundacyjnych, powinien poinformować o każdym przypadku kierownika apteki.

Sam NFZ potrafi również wskazać, że nastąpiła zmiana statusu e-recepty. W takim przypadku komunikat zwrotny zawiera informację, że przekazano dwukrotnie realizację zamykającą. Informacja ta wymaga znalezienia zamykającej realizacji i jej zmianę korektą na częściową. Często trzeba analogicznie złożyć wniosek o odblokowanie.

Przed wygenerowaniem zestawienia refundacyjnego warto wykorzystać odpowiednie filtry w retaksacji recept. Można wyszukać i odblokować recepty, dla których wydano mniejszą ilość jednostek dawkowania, a przekazano status zamykający.