O sprzedaży tzw. zamiennika leku refundowanego

Na pytania o sprzedaż tzw. zamiennika leku refundowanego, odpowiedziała radca prawny Alicja Chudziak.

Obowiązek poinformowania pacjenta o tzw. zamienniku leku refundowanego wynika z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.) (fot. Shutterstock).

W jakim przypadku farmaceuta nie może – na żądanie pacjenta – sprzedać tzw. zamiennika leku refundowanego?

W świetle art. 44 ust. 2d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.) sprzedanie – na żądanie pacjenta – tzw. zamiennika leku refundowanego nie jest dopuszczalne w przypadku umieszczenia przez osobę uprawnioną odpowiedniego wpisu w recepcie (w przypadku recepty w postaci elektronicznej), lub adnotacji na druku recepty (w przypadku recepty w postaci papierowej), wskazującego na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

Czy farmaceuta zobowiązany jest do poinformowania pacjenta o tzw. zamienniku leku refundowanego?

Obowiązek poinformowania pacjenta o tzw. zamienniku leku refundowanego wynika z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. 

Czy farmaceuta może, czy też musi sprzedać tzw. zamiennik leku refundowanego na żądanie pacjenta?

Zgodnie z art. 44 ust. 2 – 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.) osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie pacjenta: 

  1. wydać lek – tzw. zamiennik leku refundowanego, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie,
  2. wydać lek – tzw. zamiennik leku refundowanego, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie (po uprzednim spełnieniu obowiązku informacyjnego).

Natomiast zgodnie z ust. 2b ww. przepisu osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może na żądanie pacjenta, po uprzednim spełnieniu obowiązku informacyjnego, wydać lek nieobjęty refundacją, inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce oraz o postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, za 100% odpłatnością.

Na pytania odpowiedziała radca prawny Alicja Chudziak.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]