Novate – dawkowanie, a ilość leku do wydania

Czy mogę wydać 10 op. maści przy poniższych wariantach dawkowania?

Postaci do stosowania zewnętrznego na skórę wymagają podania przynajmniej częstotliwości stosowania (fot. Shutterstock)

Mam pytanko jak to jest z receptami na maści, ile można wydać ?
Przypadek 1
Novate maść 30g 10 opakowań 1×1 recepta roczna
Przypadek 2
Novate maść 30g 10 opakowań 1x1g recepta roczna
Przypadek 3
Novate maść 30g 10 opakowań 1xdziennie recepta roczna

Czy we wszystkich 3 przypadkach można wydać wszystkie 10 po na raz ? W związku z zapisem o wymaganej tylko częstotliwości stosowania w przypadku leków do stosowania zewnętrznego?

Odp. Zapis w rozporządzeniu, który mówi, że postaci do stosowania zewnętrznego na skórę można wydać w pełnej ilości, jeżeli określono przynajmniej częstotliwość odnosi się tylko do ostatniego przypadku. Jeżeli na recepcie znajduje się konkretne dawkowanie, to obowiązkiem osoby realizującej będzie przeliczenie długości kuracji na tej podstawie i wydanie nie więcej niż na 120 dni stosowania. W związku z powyższym w przypadkach pierwszym i drugim należy przeliczyć ilość maści na 120 dni stosowania. Oba zapisy dawkowania należy potraktować tak samo, tj. 1×1 g. Tym samym pacjent w przypadku pierwszym i drugim jednorazowo może otrzymać 4 op. maści. Z kolei w przypadku ostatnim jednorazowo można wydać całość, czyli 10 op. Faktycznie bezpieczniej jest użyć w dawkowaniu samej częstotliwości, choć w tym przypadku pacjent musi zawsze rozpocząć realizację e-recepty w ciągu pierwszych 30 dni.

mgr farm. Konrad Okurowski

Podstawa prawna

§ 8.
1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:
4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie – w przypadku produktu, środka lub wyrobu podlegającego refundacji, albo w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku pozostałych produktów, wyrobów lub środków, a w przypadku leku recepturowego – maksymalnie podwójną ilość tego leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji; zasady te nie mają zastosowania do recepty, na której przepisano:
b) produkt leczniczy, w tym lek recepturowy, do stosowania zewnętrznego na skórę – w przypadku tego rodzaju produktu cała przepisana na recepcie jego ilość może zostać wydana mimo nieokreślenia sposobu jego dawkowania, pod warunkiem określenia na tej recepcie częstotliwości stosowania tego produktu.