Neomycyna i nystatyna w recepturze – kwestia wykonania i wyceny

Czy dopuszczalne jest zrobione leku do stosowania w jamie ustnej na bazie antybiotyków bez warunków aseptycznych i z naliczeniem zwykłej taxy?

Lek recepturowy zawierający antybiotyk (np. taki jak neomycyna czy nystatyna) wymaga właściwych warunków sporządzenia.Leki recepturowe wykonuje się zgodnie z zasadami sztuki oraz na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Chciałabym zapytać, czy można wykonać leku do stosowania w jamie ustnej bez warunków aseptycznych? Chodzi o lek na bazie m.in. neomycyny, nystatyny i glicerolu. W takim przypadku przy wycenie taxa laborum byłaby naliczona jak za lek niejałowy.

 

Odp.: W obecnym porządku prawnym (w szczególności od 2012 r.) oraz zgodnie z zasadami sztuki aptecznej nie jest możliwe wykonanie leku w nieprawidłowych warunkach. Lek zawierający antybiotyk lub wymagający odpowiednich warunków wg Farmakopei Polskiej, albo zgodnie z zaleceniem lekarza, musi być wykonany w warunkach aseptycznych i wyceniony jako jałowy. Kiedyś przepis brzmiał inaczej, bo mówił ogólnie o lekach sporządzonych w warunkach aseptycznych i nie odwoływał się do FP. Traktowano to niesłusznie jako furtkę zezwalającą na wycenę z pojedynczą taxą leku z antybiotykiem.

Więcej na temat leków recepturowych znajdziesz w serwisie Receptura.pl.