Nasen i Gensulin – dawkowanie a kwestia ilości

Jakie ilości należy wydać, gdy dawkowanie ma zapis jak poniżej?

Jaką ilość leku Nasen należy wydać dla pacjenta, gdy na recepcie wypisano 3 op. po 30 tabl., ale dawkowanie zapisano jako "doraźnie"?W przypadku braku dawkowania można wydać ilość leku, która nie przekracza dwóch najmniejszych refundowanych lub dostępnych w obrocie opakowań pełnopłatnych (fot. Shutterstock).

Jaką ilość leku można wydać z poniższych recept przy zapisanym dawkowaniu?

1) Rp. Nasen 10 mg 3 op. a 30 tabl. (900 mg) D.S. doraźnie.

2) Rp. Gensulin M30, 300 j.m./ 3 ml, 3 op. a 5 wkł. D.S. 40 j. (2 x 30 j.)

 

Odp.: 1. Przy braku dawkowania, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia w sprawie recept wydaje się maksymalnie ilość leku, która odpowiada dwóm najmniejszym opakowaniom dostępnym w obrocie, czyli 2 op. po 20 tabl. leku Nasen.
2. W nawiasie podano dawkowanie spełniające wymogi definicji, czyli zawierające dwa niezbędne elementy. Tym samym niepełny zapis mówiący o 40 j. można pominąć i wydać wypisane 3 op. leku Gensulin M30. Jeżeli osoba realizująca potraktuje zapis dawkowania jako nieprecyzyjny (40 j. bez częstotliwości) lub sprzeczny (40 j. vs 60 j.), będzie musiała zmniejszyć ilość do 2 op. (10 wkładów).  Ta druga droga jest z reguły bezpieczniejsza dla apteki.

 

mgr farm. Konrad Okurowski