Nasen – brak ilości i dawki

Czy mogę zrealizować receptę na psychotrop, jeżeli lekarz nie wpisał dawki oraz wielkości opakowania?

Czy można zrealizować receptę na Nasen mając wpisane dawkowanie oraz tylko i wyłącznie słownie ilość substancji, ale bez ilości leku i dawki?Kiedy na recepcie brakuje pewnych dawnych należy kierować się § 8 rozoporządzenia w sprawie recept (fot. Shutterstock).

Czy można zrealizować receptę na Nasen mając wpisane dawkowanie 1 × 1 oraz tylko i wyłącznie słownie 200 mg, bez ilości opakowań i dawki?

 

Odp.:

Można zrealizować taką receptę, ale z ograniczeniami i na zasadach, o których jest mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie recept. W przypadku braku dawki należy wydać lek w najmniejszej dawce dopuszczonej do obrotu, czyli 10 mg. Tu nie ma problemu, bo lek ma rejestrację tylko w dawce 10 mg. Formalnie, w takiej sytuacji dawka może być też pominięta. Jeżeli chodzi o ilość leku, to gdy jej nie ma, to § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a pozwala wydać najmniejsze opakowanie dostępne w obrocie. Reasumując, w przypadku tej recepty brakujące informację nie są przeszkodą w jej realizacji. Receptę można zrealizować zgodnie z intencją lekarza, a pacjent ma prawo wykupić 1 op. po 20 tabl.

Podstawa prawna

§ 8. Rozporządzenia w sprawie recept
1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:
3) dawka produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego – osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Dopuszczalna jest realizacja recepty, na której nie wskazano:
1) ilości:
a) produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego – w takim przypadku osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – jedno najmniejsze opakowanie dostępne w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Przy czym zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy prawo farmaceutyczne:
Art. 96a.
1. Recepta zawiera następujące informacje:
4) dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego:
c) dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej dawce,

mgr farm. Konrad Okurowski