Mleko modyfikowane – recepta pro familia od farmaceuty

Czy farmaceuta może wystawić receptę na mleko modyfikowane na zniżkę dla swojego dziecka?

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Farmaceuta nie ma możliwośc wystawiania recept na wyroby medyczne, czy też środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Odp.:

Niestety nie, ponieważ farmaceuta może wystawić receptę wyłącznie na leki gotowe i tylko na leki (z wyłączeniem psychotropów, narkotyków i tych o kategorii dostępności Rpz). Nie ma możliwości wystawiania recept na wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (mleko modyfikowane) oraz leki recepturowe.

Potwierdzają to zarówno zapisy ustawy prawo farmaceutyczne (art. 96 ust. 4), jak i odpowiedź MZ dla NFZ (https://rx.edu.pl/mz-o-uprawnieniach-farmaceutow-do-wystawieniu-recept/). Ministerstwo nie zmierza rozszerzać tego katalogu.

Zobacz również: Recepta farmaceutyczna, pro auctore, pro familiae – podsumowanie