Matrifen – dziwny zapis dawkowania

Czy receptę narkotyczną z takim dawkowaniem można w ogóle zrealizować?

Recepta narkotyczna na Matrifen musi spełnić dodatkowe i określone wymogi właściwe receptom Rpw. Dawkowanie musi być policzalne.Dawkowanie powinno zawierać informację o ilości jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania (fot. Shutterstock).

Mam pytanie. Czy przy takim nieprecyzyjnym (dziwnym) dawkowaniu narkotyku Matrifen można wydać 2 op., czy w ogóle nic nie można wydać? Recepta w załączeniu.

 

Odp.: Dawkowanie jest z pewnością bezsensowne, bo w praktyce oznacza przyklejenie 1 plastra na 1,5 godziny. Jest to oczywiste marnotrawstwo, ale nikt nie zabroni odklejenia plastra przed upływem 72 godzin. Niemniej pozostałe elementy recepty spełniają wymogi co do zapisu ilości sumarycznej i samo dawkowanie jest obecne. Bezpieczniej będzie jednak nie przekraczać wydania więcej niż 2 op. leku.

mgr farm. Konrad Okurowski