Magister farmacji a zaświadczenie o ukończeniu stażu

Najbezpieczniej będzie wydać 30 saszetek na 100% (fot. Shutterstock).

Książka ewidencji personelu wymaga podania numeru dokumentu zakończenia stażu. SZOI również wymaga podania w umiejętnościach nabytych informacji o ukończeniu stażu. Praktykanci/technicy mają swój
druk ukończenia praktyk, a druku ukończenia stażu dla mgr farm. nie widzę ani na uczelni, ani na żadnej OIA. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu odpowiedniego druku, który przecież „idzie ” razem z magistrem do kolejnych jego miejsc pracy.

Istnieje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowe w aptece (Dz.U. 2009 nr 31 poz. 215). Załącznikiem do tego rozporządzenia jest wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece, którego integralną częścią jest potwierdzenie ukończenia praktyki (w załączeniu). Samo zaświadczenie nie jest już wymagane, kiedy absolwent otrzyma PWZ farmaceuty, co jednoznacznie potwierdza jego kwalifikacje zawodowe (Art. 2b i art. 4 ustawy o Izbach aptekarskich). Generalnie nie można być magistrem farmacji bez ukończenia wspomnianej praktyki, która stanowi 11 semestr studiów.