Lekarz specjalista a recepta papierowa z uprawnieniem S?

Czy można zrealizować receptę papierową od specjalisty?

Lekarz specjalista jak najbardziej może wystawić receptę z uprawnieniem S. Z kolei osoba realizująca nie weryfikuje tego prawaPodczas wystawiania recepty z uprawnieniem S i DZ, osoba uprawniona jeżeli nie pracuje w POZ, musi zweryfikować recepty i leki w IKP (fot. Shutterstock).

Czy lekarz specjalista może wystawić receptę papierową z uprawnieniem S?

Odp.: Lekarz specjalista (w zależności od miejsca pracy) jak najbardziej, w większości przypadków może wystawić receptę z uprawnieniem S. Z kolei osoba realizująca nie weryfikuje tego prawa, ponieważ jest to odpowiedzialność osoby uprawnionej. Więcej na ten temat znajduje się we wpisach:

Odnosząc się do kwestii recepty papierowej to choć ustawa o świadczeniach wskazuje na konieczność wystawienia recepty elektronicznej, nie ma podstaw do zakwestionowania i odmowy realizacji recepty papierowej, ponieważ przepisy prawa farmaceutycznego przewidują wystawienie recepty papierowej np. w przypadku problemów z dostępem do SIM. Jedynie recepta na lek psychotropowy lub odurzający nie może mieć takiej formy.
mgr farm. Konrad Okurowski