Recepta na methotrexat 1op. sposób użycia wiadomo a refundacja

Powyższy zapis dawki substancji jest prawidłowy i odnosi się do zawartości chlorku potasu, nie samych jonów potasowych (na podstawie informacji zawartej w ChPL) (fot. Shutterstock).

Lekarz pisze na recepcie methotrexat 1op. sposób użycia wiadomo – czy można taką receptę zrealizować z refundacją? Lekarz nie chce poprawić recepty po każe pacjentowi brać 1tab na tydzień. Lek z wykazu A. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich §6 ust. 1 pkt 5) zapisanie sposobu dawkowania leku jest wymagane w następujących przypadku przepisania:

„a) ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, określonej w
§ 8 ust. 1 pkt 3,
[ilości leku na maksymalnie 120 dni stosowania, generalnie przy ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania]

b) leku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

c) leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną w Farmakopei Polskiej;”

W przytoczonym przypadku recepta na lek methotrexat dotyczy preparatu gotowego, nie zaś leku recepturowego. W związku z powyższym dawkowanie „wiadomo” należy uznać za prawidłowe i wydać lek ze zniżką.