Kodeina – przeterminowany lek o kategorii OTC

Czy przeterminowany lek wydawany bez recepty z kodeiną muszę zgłosić do WIF?

Czy kodeina zawarta w leku dostępnym bez recepty wymaga zgłoszenia faktu przeterminowania takiego leku do WIF?

Czy przeterminowany lek gotowy (OTC) zawierający w swoim składzie kodeinę musi być utylizowany przez WIF? Proszę o odpowiedź.

Odp.: Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 nie wymienia grupy III-N o kategorii dostępności OTC jako wyłączonej spod procedury. Oznacza to, że zgodnie z przepisami leki z kodeiną należy utylizować jak inne leki psychotropowe czy odurzające, czyli z powiadomieniem WIF.
Prościej oczywiście zdjąć ze stanu lek, zanim się przeterminuje i oszczędzić sobie kłopotu.

mgr farm. Konrad Okurowski