Insulina Toujeo – realizacja recepty

Moje pytanie dotyczy ilości amp., jakie można wydać na podstawie przedstawionej recepty na insulinę Toujeo.

Brak dawkowania lub błędne dawkowania pozwala wydać ilość leku, która nie przekracza maksymalnie dwóch najmniejszych refundowanych opakowań (fot. Shutterstock).Brak dawkowania lub błędne dawkowania pozwala wydać ilość leku, która nie przekracza maksymalnie dwóch najmniejszych refundowanych opakowań (fot. Shutterstock).

Proszę o odpowiedź –  ile amp. mogę wydać na tak wypisana receptę? 

Rp

INS. TOUJEO roztwór do wstrzykiwań 300 j.m./ml

0,5 op. po 10 wstrz. po 1,5 ml (SoloStar)

D.S. wiadomo

Odpłatność 30%

Odp.: Brak dawkowania lub błędne dawkowania pozwala wydać ilość leku, która nie przekracza maksymalnie dwóch najmniejszych refundowanych opakowań. W przypadku insuliny Toujeo górną granicą ilości do wydania z dawkowaniem „wiadomo” będzie 20 wstrzykiwaczy. Ponieważ wypisano 5 wstrzykiwaczy, można je wydać bez problemu.

Czytaj również: Różna ilość insuliny Toujeo na e-recepcie